نرخ سفارش بنر تبلیغاتی در Irpaper

  • نوع بنر قیمت(ماهانه-تومان)
  • تبلیغات در صفحه نخست 500000 سفارش
  • تبلیغات در تمامی صفحات 500000 سفارش
  • تبلیغات لینکی در تمامی صفحات 50000 سفارش

جهت مشاوره با شماره های زیر تماس بگیرید

علیزاده: 09197173323

غفوری: 09197173193

OK